05319745475

Yönetici Klavuzu

ISI YALITIM TÜRLERİ

İstanbul Bölgesinde İzolasyon

OVİT YALITIM VE MANTOLAMA


Firmamız, yağmur perdesi, boşluklu duvar, kesintisiz dış cephe yalıtımı dış duvar sistemleri için bir dizi ürün ve çözüm sunmaktadır. Yalıtımımız, sınıfının en iyisi yangın dayanımı, olağanüstü gürültü azaltma, su geçirmezlik, buhar geçirgenliği ve boyutsal kararlılık gibi dış duvarlardaki ısıl performansın ötesinde bir dizi avantaj sunar.

DUVAR YALITIM: Dış duvar yalıtımı, duvarınızın dış kısmına hava koşullarına dayanıklı yalıtım tabakası eklenerek kurulur. Bu koruyucu bir render şeklinde olabilir. Yalıtımın kalınlığı genellikle 60 ila 100 mm arasındadır. Dış duvar yalıtımı için kullanılan malzemeler genellikle “sistem” olarak adlandırılır, çünkü birlikte çalışması gereken üç bileşen vardır: Yalıtım Malzemesi, Çerçevenin sabitlenmesi ve son kat'dır.

Komple Dış İzolasyonlu Duvarlar:Bu duvar yalıtımı yöntemi, soğuk köprüleri etkin bir şekilde ortadan kaldırır. Duvar kalınlığı sadece stabilite açısından belirlenir ve bu nedenle azalır. Duvar malzemesinin ısı depolama kapasitesi, duvarın termal performansına ve dolayısıyla iç iklime katkıda bulunur ve enerji tüketimini azaltır. Duvarın ağırlığı daha azdır ve kullanılabilir zemin alanı, tek katmanlı bir duvara göre daha fazladır. Öte yandan, bu yöntem açıklıklar, farklı işlemler ve daha yakın saha denetimi hakkında özel detaylar içermektedir.

Duvar Dış Yapılı Boşluklu Duvar:Yağmura nüfuz etme ve yoğuşma olasılığı daha fazla olan nemli bölgelerde, bu tip duvar konstrüksiyonları özellikle kuzey ve doğu cephelerinde uygundur. Dış yaprak bir hava kalkanı görevi görür. Üst ve alt kısımdaki boşluklar, boşluğun havalandırılmasını ve boşaltılmasını sağlayarak yalıtımdaki nemi giderir. İç yaprağın ısı depolama kapasitesi aynı zamanda duvarın ısıl performansını da arttırmaktadır. Bununla birlikte, bu çok katmanlı yapı, oyuk bağları, destek açıları, oyuk tepsileri gibi bazı aksesuarları gerektirir ve yüksek kalitede işçilik gerektirir.

Hafif Giydirmeli Boşluklu Duvar: Hafif bir taşıyıcı çerçeve arkasındaki duvarlara sabitlenir. Daha sonra, dış kaplamanın sabitlendiği çerçeve elemanları arasına yalıtım yerleştirilir. Yalıtım ve kaplama arasında bir hava boşluğu bırakılmıştır. Yukarıda açıklanan duvar dış yaprağına sahip duvarla karşılaştırıldığında, ağırlık daha az ve toplam kalınlık daha küçüktür.

Yalıtımlı Hafif Kaplama ile Boşluklu Duvar:Sıcak bölgelerde, duvarın aşırı ısınmasını önlemek için kaplama yalıtılabilir. Hava boşluğu, konveksiyon ve rüzgarla soğutma sağlar. Bu tip özellikle güney ve batı cephelerinde etkilidir

Yalıtımlı Hafif Kaplama ile Boşluklu Duvar:Sıcak bölgelerde, duvarın aşırı ısınmasını önlemek için kaplama yalıtılabilir. Hava boşluğu, konveksiyon ve rüzgarla soğutma sağlar. Bu tip özellikle güney ve batı cephelerinde etkilidir

Eğimli Çatılar :Bu çatılarda, eğimli yüzeye ısı ve ses yalıtımı yerleştirilirse, yalıtılacak alan geometrik özelliklerinden dolayı düz çatı alanından daha büyüktür.

Döşeme Üzerinde Isı Yalıtımlı Çatı:“Soğuk Çatı” olarak da bilinen bu çözümde, ısı yalıtımı çatı levhasının üzerine yerleştirilir ve çatı boşluğu soğuk kalır. Saçak ve sırt boyunca havalandırma sağlanmalıdır. Eğim azaldıkça havalandırma açıklığında bir artış gereklidir.

Kirişlerin arasına veya altına ısı yalıtımlı çatılar:Her iki durumda da kirişler arasındaki boşluklarda havalandırma gereklidir. Yalıtım kirişleri arasına yerleştirilirse, çatının kalınlığı azalır. Kirişler arasındaki mesafe, açıklıkların tamamen doldurulması için yalıtım panelinin boyutlarına uygun olmalıdır. Kirişin üst kenarı ile yalıtım katmanı arasında en az 5 cm boşluk olmalıdır.

Kirişleri Üzerinden Isı Yalıtımlı Çatı:Yukarıdaki ısı yalıtımı ve su yalıtım tabakası kirişlere sürekli olarak döşenir. Çıtalar arasındaki boşluklar, karolar arasında sızan suyun drenajı için yardımcı olacaktır veya drenaj için ilave karşı çıtalar kullanılabilir. Yoğunlaşma riski yüksek olan durumlarda, ısı yalıtımının iç yüzeyinde bir buhar bariyeri kullanılır.

Havalandırmasız Çatılar:Eğimli döşeme üzerindeki ısı yalıtımı da saçakları kapsıyorsa, ısı köprüleri tıkanabilir. Bu seçenekte dar bir saçak daha rasyoneldir. Döşemenin ısı depolama kapasitesi alan ısıtma yükünü azaltır. Çatı kaplamasının uygulanması su geçirmez tabakaya zarar vermeden yapılmalı veya sızdırmaz contalar kullanılmalıdır.

Dahili Isı Yalıtımlı Çatı (Havalandırmalı veya Havalandırmasız) Isı yalıtımı, iç alanı daha kısa sürede ısıtmak ve geniş saçakların etrafını yalıtmak gerekliliğini ortadan kaldırmak için çatı levhasının iç yüzeyine yerleştirilebilir. Döşeme üzerindeki kirişler arasında havalandırma ve su drenajı ile kirişlerin üzerine yerleştirilen çatı kaplaması yapılır. Bu uygulama, iç yüzeyde bir bitirme ve buhar bariyeri gerektirir.

Yalıtımsız Bodrum: Bodrumlar çeşitli şekillerde tasarlanabilir.Bir binanın plan alanının tamamını veya sadece bir bölümünü kaplayabilirler.Eğime ve doğal ve dolgulu zemin arasındaki seviyelere bağlı olarak, bodrum duvarlarının bazı kısımları aşağıda, bir kısmı da toprak seviyesinin üzerinde kalmaktadır.Ayrıca kullanım tipine bağlı olarak, taban ısıtılabilir veya ısıtılmaz. Bu koşulların, bodrum yalıtımı yöntemine karar verirken doğması gerekir. .

Isıtmasız Bodrumlar: Bu durumda, yatay yalıtım için en etkili pozisyon, ikincisinin harici zarfa bitişik olabileceği zemin döşemesi döşemesinin üzerindedir, dolayısıyla süreklidir ve ayrıca yerden ısıtmaya izin verir. Bu nedenle, bodrum içerisine ısı akışı çevre boyunca azalır. Yalıtım malzemesi, nokta yüklerine karşı koymak için yeterli basınç dayanımına sahip olmalıdır. Soğuk köprüleme açısından daha az tatmin edici bir pozisyon zemin kat döşemesinin altındadır. Duvarda dış yalıtım varsa, bu durum toprak don seviyesinin altına kadar uzanmalıdır.

Isıtmalı Bodrumlar:Isıtılması gereken bodrum söz konusu olduğunda, duvarlar, tercihen zemin seviyesinin üzerinde devam eden dış kısımda yalıtılmalıdır. Yalıtım malzemesinin suya dayanıklı olması ve yanal su ve toprak basıncına dayanması için yeterince sağlam olması gerekir. Ek olarak, bodrum zemin döşemesi üzerine, özellikle soğuk bölgelerde de yalıtım yapılması gerekmektedir.

Yalıtımsız Zeminler :Birim alan başına zeminden zemine ısı akışı, zeminin ısı depolama kapasitesi nedeniyle duvarlardan dış havaya oranla daha düşüktür. Hafif iklimlerde, uygulamada zaten ihmal edilen tam bir zemin yalıtımı için gerek yoktur.

Çevre Yalıtımlı Zeminler:Zemin sıcaklığının çok düşmediği ılıman iklimlerde, kirişin yalnızca dış ya da iç tarafının yalıtılması, toprağın yüksek ısı depolama kapasitesi nedeniyle yeterli olabilir. Dış konumda, detayın toprak altı duvar yalıtımı ile uyumlu olması koşuluyla dıştan yalıtımın sürekliliği sağlanır. İç pozisyonda, yalıtımın süreksizliği pahasına aşılması gereken hiçbir detaylandırma zorluğu yoktur.

Tamamen Yalıtımlı Zeminler:Soğuk bölgelerde, ısı depolama kapasitesinden yararlanabilmek için en üstteki döşemenin altına yalıtım yapılmalıdır. Bununla birlikte, eğer yalıtımın üstünde olması gerekiyorsa, yerden ısıtma durumunda olduğu gibi, yalıtımın sıcak tarafındaki yoğuşmaya karşı bir buhar bariyeri gerekir.

Yalıtımsız Zeminler: Zemin, topoğrafya, mimari tasarım veya prefabrik bileşenlerin kullanımı gibi çeşitli nedenlerle zemin seviyesinden yükseltilebilir. Bu durumda, levhanın altında bir hava boşluğu oluşur ve kenar kirişindeki deliklerden yeterince havalandırılması gerekir. Bu havalandırma ihtiyacı nedeniyle yalıtılmamış tabandan önemli miktarda ısı kaybı meydana gelir.

Yalıtımlı Zeminler :Yalıtım, en üst düzeyde soğuk köprüleri ortadan kaldırmak için döşeme plakası üzerine yerleştirilir ve ayrıca yerden ısıtmanın kurulmasını sağlar. Döşemenin altına düşerse, uygulama zorlukları ile çevre boyunca oluşan ısı kayıpları ile karşılaşılır.

Yalıtımsız Zeminler :Üst taban levhası, kapalı taban alanını arttırmak için, yüksekliğin tamamı veya bir kısmı boyunca dışarıya doğru yansıtılabilir. Üst ve alt dış duvar düzlemleri böylece ayrılır. Şimdi iki duvar düzlemi arasına yatay bir yalıtım süreksizliği eklendiğinden, soğuk bir köprü oluşturulur.

kaynk:https://web.itu.edu.tr/~aygunmur/Material/Lecture%20Notes/ders%20notu_EN_2.htm