05319745475

Yönetici Klavuzu

DIŞ CEPHE MANTOLAMA

OVİT YALITIM VE MANTOLAMA


Yapılarda ısı yalıtımı enerjiden tasarruf sağlayarak gaz, kurum ve toz emisyonunu azaltıp çevre kirliliğini önler. Duvar, ısı köprüleri, zemin ve tavan yüzey sıcaklıklarının iç konfora olduğu kadar yapı kabuğu üzerinde de önemli etkileri vardır. Yeterli yalıtım yaşam kalitesine katkıda bulunur ve bina dokusunun korunmasına yardımcı olur. Sağlıklı ve rahat yaşam sadece uygun ısı ve nem şartlarına sahip olan mekânlarda mümkündür. Duvar ve ısı köprülerinde yoğuşma, rutubetli alanlar, küf oluşması ve çatlamalar doğru yalıtım çözümünün uygulanması ile etkili bir şekilde önlenebilir. Bina yalıtımı yapılırken ısı kaybına müsait geniş yüzeylerin (duvarlar, çatı, zemin) yanı sıra muhtemel ısı köprülerine de (subasman, kirişler, lento, radyatör muhafazaları, parapetler, donatılı beton sütunlar, pencere denizlikleri, pencereler arasındaki taşıyıcılar, duvar dış köşeleri, duvar birleşim yerleri) gereken önem verilmelidir. Isı köprülerinin yalıtılmaması ciddi miktarda ısı kaybına neden olmasının yanı sıra yoğuşma, küflenme, çatlak oluşmasına da yol açar.

Bu sistemde duvar, kolon ve kirişlerin tümü bina dışından her iki yüzü pürüzlü ve oluklu imal edilen ekstrude polistren veya diğer cins ısı yalıtım levhaları ile kaplanır. Yapılarımızda ısınma ve serinleme amaçlı kullandığımız kombi, kalorifer, klima ve benzeri cihazların sarf ettikleri enerji, mantolama tatbikatları ile %50 azaltılabilmektedir. Eğer binalarımızın temel ve çatılarında da ısı yalıtımı yapılmışsa bu oran %60’lara kadar çıkacaktır. Bu kadar önemli bir tasarrufun sadece kendi bütçelerimize değil ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacağı unutulmamalıdır. Binalarımızda en önemli ısı kayıpları kolon ve kirişlerden kaynaklanmaktadır bu sebep ile iç duvarlarda yapılacak mantolama tatbikatları asla sonsuz ömürlü olamayacaktır. Dış cephede ve bina duvarlarının tamamını kaplamadıktan sonra mantolama sistemlerinde tatmin edici sonuç alınamaz. Sistemin ana prensibi, hiçbir aralık kalmayacak şekilde yapının dışarıdan ısı yalıtım levhaları ile kaplanmasıdır.Kolonlar, kirişler, duvarlar, pencere merkezleri, çıkma altları bir bütün olarak mantolanmalı ve yapının tamamı koruma altına alınmalıdır.Doğru bir şekilde dış cephe ısı yalıtım sistemleri ile kaplanan bir binanın korozyonproblemini bir daha yaşamayacağını, yaşının sabitleneceğini ve mantolamanın bina ömrü kadar hizmet verebileceğini unutmamamız gerekmektedir.

Mantolamanın Avantajları

 Isı kaybını önemli ölçüde azaltarak %50'ye varan enerji tasarrufu sağlar.

 Ekonomiktir. 2-3 yıl içerisinde yatırım maliyetini karşılar.

 Bina cephesinde hem ısı hem su yalıtımı sağlar.

 Isı köprüleri oluşmasını engeller, binanın dış kabuğunu yıpranmalardan korur.

 Betonarme elemanların korozyona maruz kalmasını önler.

 Kışın soğuktan, yazın aşırı sıcaktan korur.

 Bina iç kısımlarındaki yoğuşmayı ve rutubeti önleyerek iç yüzey boyasını korur.

 Bünyesine su almaz, buhar geçirgenliği yüksektir.

 Kullanım ömrü bina ömrüyle eşittir.

Kaynak://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul.pdf

Isı yalıtımı, bina zarfındaki ısı kazancını / kaybını önleyerek binalardaki enerji tüketimini azaltmak için önemli bir teknolojidir. Isı yalıtımı, düşük ısı iletkenliğine sahip, genellikle 0.1W / mK'den düşük bir yapı malzemesidir. Bu malzemelerin enerji tasarrufunu sağlamaktan başka bir amacı yoktur. Isı yalıtımı; zemin, duvar ve çatı yapımında endüstriyel yalıtım ürünleri ve doğal ısı yalıtımı olarak da adlandırabiliriz.

Gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerde, bina kodları, bina zarfları için minimum kabul edilebilir yalıtım seviyelerini güvence altına almak için gerekli şartları içerir ve böylece ısı yalıtımı teknolojilerinin uygulanmasını sağlamak için fırsat sağlar. Bununla birlikte, bu genellikle gelişmekte olan birçok ülkede, özellikle de en az gelişmekte olan ülkelerde ve uzak kırsal alanlarda geçerli değildir. Bu nedenle, bu ülkelerde ısı yalıtımının geniş çapta uygulanmasına yol açan kritik bir faktör, hem teşvik edici hem de zorunlu önlemler olarak destekleyici politikaların ortaya konmasıdır.

Ek olarak, daha önce bahsedilen hücresel plastik üretim prosesi, nötr hidrokarbonlar kullanmaya geçen HCFC'ler gibi ozon tüketen ajanların kullanımını içermiştir. Hücresel plastik yalıtım ürünlerini tedarik ederken, belirtilen üretim sürecine sahip ürünlerin ozon tüketen maddelerle ilişkili olmamasını sağlamak önemlidir. Ozon tabakasını inceltici maddelerle ilişkili üretim süreçleriyle ürünleri yasaklamak için yerel yönetmeliklerin uygulanması daha etkilidir.

Çoğu bina zarflı ısı yalıtım ürününün uygulama gereksinimleri arasında uygun detaylı tasarım, iyi işçilik ve uygun ürün seçimi, taşıma ve kurulum yöntemleri bulunur. Bu nedenle, tasarım uzmanlarını eğitmek için atölye çalışmaları ve bu alanlarda inşaat iş kuvvetleri gibi kapasite geliştirme gerekmektedir.

Bina zarfları, ısı yalıtım ürünleri yeni bina inşaatları ve mevcut binaların güçlendirilmesi için zemin, duvar ve çatı / tavan konstrüksiyon detayları ile birlikte kullanılır.

Yeni binalara bina zarf ısı yalıtımı dahil etme işleminden farklı olarak, mevcut binaların güçlendirilmesi sırasında, ısı yalıtımı içerecek uygun yerlerin belirlenmesi çok önemlidir. Anahtar yerler:

Tavan: Sert levhalarla yalıtmak veya kiriş veya kiriş seviyesi arasında veya altında yorgan. Tavan boşluğu (ılıman bölgelerde): sert, yalıtımlı sıva levhalarla tavan sağlamak. Masif duvar veya beton duvarlar: sert levhalarla dıştan yalıtmak ve daha sonra suya dayanıklı kaplama malzemeleriyle kaplamak; ve rijit yalıtım sırtlı sıva levhaları ile iç kaplama sağlamak.

Boşluklu duvarlar: gevşek dolgu elyafı enjekte etmek; ve rijit yalıtım sırtlı sıva levhaları ile iç kaplama sağlamak.

Beton zemin (ılıman bölgelerde): yeni şap ve zemin kaplaması altında sert levha ile yalıtmak için.

Yükseltilmiş ahşap zemin (ılıman bölgelerde): sert tahta veya yalıtkanla döşeme kirişleri arasına veya altına döşemek için (XCO2, 2002).

Hem yeni inşaat hem de mevcut binaların güçlendirilmesi için, ısı yalıtımı ürünlerinin şartlarını anlamak ve sağlamak, böylece kullanım ömrü boyunca beklenen performanslarını elde etmek önemlidir.

Mineral lifli ürünler keçe, rulo halinde ve gevşek olarak temin edilebilir. Saha dışı ve bina içi inşaatlarda uygulanabilirler. Açık yapısı nedeniyle, ürünler hava ve buhar geçirgendir, bu da ısı yalıtım performansını düşürebilir. Bu nedenle, ürünün buhar ve suya maruz kalmaması için folyo desteği ve iyi işçilik sağlanması gereklidir. Bu genellikle dış duvar paneli / katmanı ve yalıtım katmanı arasında meydana gelen yoğuşmadan ve / veya duvarın içine sızan su borularından kaynaklanabilir.

Hücresel plastik ürünlerin uzun ömürlü malzemeler olduğu kabul edilir. Ürünler çürüme veya haşere istilasına karşı hassas değildir. Sert tabakaların yanı sıra, hücresel plastik ürünler, bina zarfına püskürtme yoluyla uygulanan köpük şeklinde olabilir. Sprey köpük yalıtımı, bir hortum ve püskürtme tabancası kullanılarak, sıvı olarak uygulanır. Temas halinde karışan iki maddenin bir kombinasyonudur ve birkaç saniye sonra kalın bir köpük haline gelir. Elektrik ve sıhhi tesisat hizmetleri yapıldıktan sonra yalıtım, püskürtme sırasında genleştiğinden ve tüm boşlukları kapattıktan sonra püskürtülebilir.

Bitki / hayvan kaynaklı ürünler, haşarat istilasına karşı en hassastır. Üretim sürecinde çoğunlukla kimyasal işlem yapılmasına rağmen, ürünler ıslaksa veya yüksek nemli koşullara maruz kalırsa kimyasal işlem sızabilir. Önleyici önlemler arasında destek sağlanması, iyi işçilik vardır ve ürünleri ıslak ve nemli koşullarda uygulamaktan kaçının.

Her türlü bina kaplama ısı yalıtımı için hava sızıntısını önleyen iyi detaylandırma ve işçilik çok önemlidir. Yalıtım malzemelerini elektrik prizlerine takarken ve duvarların içindeki kabloları döşerken, duvar çerçevesini sıkıca sarmak için yalıtım malzemelerini kesip şekillendirirken ayrıntılara özellikle dikkat etmek önemlidir.

Ayrıca, aşırı iklim koşullarında bina için genel bir kalite kontrol önlemi olarak, özellikle büyük ölçekli binalarda ısı yalıtımına dikkat edilerek bina zarfının devreye alınması tavsiye edilir.

Endüstriyel yalıtım ürünleri büyük ölçüde üç gruba ayrılır - mineral elyaf, hücresel plastik ve bitki / hayvan türevi.

*Mineral lifli ürünler arasında geri dönüşümlü atıklardan elde edilebilen taş yünü, cüruf yünü ve cam yünü bulunur. Bu malzemeler yüksek sıcaklıklarda eritilir, elyaf haline getirilir ve sert tabakalar ve yalıtım tabakaları oluşturmak için eklenen bir bağlayıcı maddeye sahiptir. Uygun koşullarda çıkarılırsa, mineral elyaf yeniden kullanılabilir ve ömrünün sonunda geri dönüştürülebilir.

Hücresel plastik ürünler yağdan türetilmiştir ve sert poliüretan, fenik, genleşmiş polistiren ve ekstrüde polistireni içerir. Ürünler gevşek dolgu, sert tabakalar ve köpük olarak temin edilebilir. Geçmişte, üretim süreci HCFC'ler gibi ozon tüketen ajanları içermekteydi. Bununla birlikte, üretim süreci nötr hidrokarbonlar kullanmaya geçmiştir. Bu nedenle, hücresel plastik yalıtım ürünlerini tedarik ederken, belirtilen ürünlerin ozon tabakasına zarar veren kullanmayan üretim işlemlerine sahip olmalarını sağlamak önemlidir. Hücresel plastik ürünler geri dönüştürülebilir, ancak zahmetli bir işlemdir. Hücresel plastik ürünlerin, ömrünün sonunda enerji geri kazanımı için yakılması daha uygundur.

Bitki / hayvan kaynaklı ürünler arasında selüloz lifi, koyun yünü, pamuk ve keten bulunur. Malzemeler yenilenebilir hammaddelerden temin edilebildiğinden, bu ürünler düşük vücut enerjisine sahiptir. Ürünler elyaf, keçe veya sıkıştırılmış tahta şeklindedir. Üretimleri yangına dayanıklı ve haşere istilası gibi uygun özellikleri sağlamak için kimyasal işlemden geçirilir. Bu nedenle, yaşamın sonunda, onu yakma yoluyla enerji geri kazanımı için kullanmak zordur.Bina örtüsü ısı yalıtımı, enerji verimli binalara katkıda bulunan kanıtlanmış bir teknolojidir.

Faz değişim malzemeleri ( PCM'ler ) gizli ısı depolama prensibine dayanarak çalışır. “Sıcaklık yükseldiğinde, gizli bir ısı deposunun sıcaklığı artmaz, ancak ortam bir fiziksel durumdan diğerine değişir ve bu sayede enerji depolar. Dolayısıyla enerjinin alınması dokunarak tespit edilemez. Sıcaklık ancak tam bir faz değişikliği gerçekleştikten sonra tespit edilebilir bir şekilde yükselir. Bir değişiklik olduğunda, içerilen gizli ısı, depolama ortamının erime ya da kristalleşme sıcaklığına eşittir. PCM'lerin avantajı, küçük sıcaklık aralıklarında büyük miktarda sıcak veya soğuk saklanabilmesidir.

Faz katı ve sıvı arasında değiştiğinden, kullanımdan önce PCM'lerin (parafin gibi) kapsüllenmesi gerekir. Parafin bazlı PCM'ler 24 ila 26 ° C arasında değişen erime noktalarına sahiptir ve çoğunlukla sıcak hava koşullarında ısı kazanımını önlemek için kullanılır. Kapsüllenmiş parafin PCM'leri bina zarflarına uygulanan harçlarla karıştırılır. Gece soğutma stratejileri ile birlikte kullanıldığında, PCM'ler bina zarfından ısı kazanımını önlemede etkili olabilir. Şu anda, PCM'ler araştırma ve geliştirme ve test yatak aşamasındadır. PCM'ler ümit verici teknolojilerdir, çünkü hafif olmaları, kolay uygulanabilir olmaları ve geleneksel inşaat yöntemleriyle iyi bir şekilde harmanlanmaları gerekir.

Isı yalıtımının ikinci gelişme eğilimi, ham doğal malzemelerin ısı yalıtımı olarak yenilikçi kullanımıdır . Bir örnek, işlenmemiş saman balyalarının yalıtım olarak kullanılmasıdır. Bir yangın tehlikesi sorununun üstesinden gelmek için, saman balyalarını görünür hale getirerek estetik etkiler yaratmak için metal esaslı kaplama veya cam paneller gibi yangına dayanıklı kaplama malzemeleri arasında saman balyaları bulunur. Isı yalıtımı olarak kullanılan bir diğer doğal element, yaklaşık 0.025W / mK'lik bir termal iletkenliğe sahip havadır. Uygulaması, genellikle ısıl yalıtım performansını artırmak için boşluk duvarı yapısında bir hava boşluğu sağlanmasında bulunur (